Asistenta medicala si transportul bolnavilor effectuate pentru consulturi interdisciplinare intre domiciliu si spital
Transferull bolnavilor internati , de la o sectie la alta
Transferul bolnavilor externati din spital la domiciliu sau la unitati socio-medicale

  • Transport interurban neasistat
  • Transport interurban asistat
  • Transport extraurban neasistat
  • Transport extraurban asistat