fbpx
 • 0367086167
 • info@carecluj.ro

Despre Noi

Scopul principal al Asociaţiei Humana : .

 • promovarea, dezvoltarea şi susţinerea unor activități pentru protecția drepturilor persoanelor vârstnice şi a persoanelor aflate în dificultate sau risc din cauza unor dizabilităţi, din cauza categoriei sociale sau mediului din care provin;
 • iniţierea şi organizarea de programe şi activitǎţi socio-culturale pentru persoane aflate în dificultate sau care provin din medii defavorizate, marginalizate, în special vârstnici;
 • informarea și conștientizarea autorităților publice și a cetățenilor  cu privire la serviciile adresate vârstnicilor din România (în special servicii de îngrijirea la domiciliu), precum și facilitarea persoanelor interesate la informare cu privire la  serviciile adresate vârstinicilor sau persoanelor aflate în dificultate sau care provin din medii defavorizate, marginalizate;

 

În realizarea scopului său principal, asociaţia se implică în acele acţiuni, care au următoarele OBIECTIVE:

 

 • promovarea activității de îngrijire și ajutor  la domiciliu al persoanelor cu nevoi speciale, a bolnavilor sau a persoanelor în vârstă;
 • înfiinţarea unor cămine de bătrâni şi cămine pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, respectiv asigurarea cazării şi a asistenţei medicale pentru persoane în vârstă sau cu dizabilităţi, aflate în incapacitate de a se îngriji singure şi/sau care nu doresc sau nu pot să ducă o viaţă în mod independent;
 • iniţierea, organizarea şi promovarea sau desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, cum ar fi:  servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare şi servicii similare destinate persoanelor în vârstă şi invalizilor, la domiciliu sau în alte locaţii, efectuate de către instituţii guvernamentale sau organizaţii private, organizaţii naţionale sau locale de întrajutorare şi de către specialişti care oferă servicii de consiliere;
 • iniţierea, organizarea şi promovarea unor activităţi de recalificare profesională şi calificare pentru handicapaţi sau pentru persoane care provin din medii defavorizate;
 • organizarea unor activităţi de îngrijire zilnică pentru copii;
 • iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de alte activităţi de asistenţă socială,  cum ar fi: strângerea de fonduri, şi alte activităţi suport destinate ajutorului social;
 • organizarea şi desfăşurarea unor activităţi care să vină în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor, imigranţilor, etc., inclusiv cazarea acestora temporară sau pentru perioade de timp mai îndelungate;
 • înființarea unei rețele de asistență socială pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități sau cu nevoi speciale și pentru cei aflați în dificultate;
 • mobilizarea persoanelor vârstnice ca membri activi ai comunității;
 • înfiinţarea sau colaborarea cu centre de îngrijire pentru vârstnici, orfelinate, centre maternale, spitale, etc.;
 • înființarea unor centre de informare în ceea ce privește ocrotirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități sau cu nevoi speciale și pentru cei aflați în dificultate;
 • acordarea de sprijin material și moral persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități sau cu nevoi speciale și pentru cei aflați în dificultate;
 • asigurarea de îngrijiri medicale prin colaborare cu societăţi de profil și cadre medicale;
 • crearea unor programe speciale de recuperare și reintegrare socială a categoriilor sprijinite;
 • înființarea unor centre de terapie ocupaţională și recreaţională în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru o viaţă decentă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor sprijinite;
 • cooptarea tinerilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter de asistență socială; organizarea de programe culturale sau de recreere pentru vârstnici;
 • colaborarea cu instituţii publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în vederea realizării programelor şi proiectelor propuse, inclusiv prin parteneriate;
 • întocmirea şi depunerea de proiecte în vederea accesării diferitelor fonduri interne şi externe în vederea realizării scopurilor asociației;
 • iniţierea legislativă, colaborarea la elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul protejării sau promovării drepturilor persoanelor în vârstă, ale copiilor  sau ale persoanelor din medii defavorizate